Fazan je ptica sa izrazitom dnevnom aktivnošću, aktivan je rano izjutra i u predvečerje, lada traži hranu.

Lovni fazan je nastao ukrštanjem običnog fazana sa mongloskim i kineskim frivnačima.

Fazani-petlovi se oglašavaju kratkim i veoma prodornim krikom kada su poplašeni, kada poleću isprd lovca ili psa.

Najčešći prirodni neprijatelj fazana je lisica, a slede tvor, divlja mačka i psi lutalice...

Koju vrstu psa imate:


Ptičar    
Poenter
Gonič