Zec je najrasprostranjenija vrsta divljači.

Ugradji zeca dominirajuČ izduženo telo, duge usi i duge zadnje noge, prilagođene za bežanje.

Zec je životinja sa pretežno noćnom aktivnošću. slabog je vida, ali zato odličnog sluha.

Najbolja staništa se nalaze na manjim nadmorskim visinama 50-250m, u ravničarskim predelima sa toplim i plodnim zemljištima.

Koju vrstu psa imate:


Ptičar    
Poenter
Gonič